تلویزیون برابری: برگی از تاریخ – گفتگوی آرش کمانگر با اکبر معصوم بیگی نویسنده، مترجم، زندانی سیاسی دو رژیم سلطنتی و اسلامی، عضو کانون نویسندگان ایران و کنشگر سوسیالیست درباره زندگی، کارها و فعالیتهای وی، بخش دوم: فعالیت در سازمان وحدت کمونیستی، دستگیری و زندان از سال ۶۱ تا ۶۳ ، آغاز جدی کار فرهنگی و ترجمه کتاب که تا کنون به حدود چهل عدد رسیده است و نیز آغاز فعالیت در کانون نویسندگان ایران و عضویت در هیات دبیران آن برای چند دوره و کتابها و پروژه های در دست ترجمه و نگارش 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)