روز هفت مارس ٢٠٢١ ساعت١٧تا ٢٠ اروپای مرکزی و ساعت ١٩:٣٠ تا ٢٢:٣٠ به وقت ایران
برنامه آنلاین از طریق زووم و پخش زنده در فیسبوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)