هفتاد و نهمین برنامه هفتگی خبرها و گزارشات کارگری. این برنامه نگاهی دارد به اعتصابات و اعتراضات کارگری به همراه اخبار مرگ و مصدومیتهای ناشی از کار.

http://radiopayam.ca/Weeky_News_79

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)