عکس دریافتی از مخاطبان #سرخط با شرح:

۱۳ اسفند ۹۹ صف مرغ، منطقه ۲۰ تهران.
زن‌ و مرد و بزرگ‌ و کوچک در هم می‌لولیدند و یقه‌ی هم را برای جلو و عقب بودن در صف می‌دریدند.

فرآیند تحقیر شدن آدم‌ها در همین فرآیند‌ها و صف‌ها شکل می‌گیرد.

بعد از دریافت یک مرغ یک‌ و نیم‌ کیلویی از صف خارج می‌شوند و در خانه‌های توسری‌ خورده‌شان ناپدید می‌شوند. گویی آب از آب تکان نخورده است.

 

********************

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)