مصاحبۀ تلویزیون خصوصی گلوبوویزیون (Globovisión) با اُسکار فیگرا، دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا

 

اسکار فیگرا (Oscar Figuera)، کمونیست و نمایندۀ [مجلس] در مصاحبۀ اخیر خود با ولادیمیر وی‌یگاس (Veladimir Villegas) خبرنگار تلویزیون خصوصی گلوبوویزیون اظهار داشت:

«ما، حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) و گزینۀ انقلابی مردمی (APR) تنها اپوزیسیون واقعی هستیم که در حال حاضر وجود دارد، زیرا حزب‌های راست در برنامۀ اقتصادی که راه‌اندازی شده است با دولت وجه‌اشتراک دارند و با آن منطبق هستند تا کشور را به سرمایۀ فراملی واگذار کنند.»

دبیرکل حزب کمونیست ونزوئلا تصریح کرد که در اوضاع کنونی اختلاف‌هایی بین سازمان سیاسی وی و دولت نیکولاس مادورو وجود دارد که «سازش‌ناپذیر» هستند و به همین دلیل ما و گزینۀ انقلابی مردمی یک اپوزیسیون چپ، مردمی و انقلابی را تشکیل می‌دهیم.

فیگرا تصریح کرد که «اگر ما در حزب کمونیست ونزوئلا با یک برنامۀ سیاسی موافق نباشیم، با هیچ‌کس همراه نمی‌شویم؛ ما با هوگو رافائل چاوز فریاس موافق بودیم، زیرا او یک برنامۀ ملی آزادی‌بخش برای ساختن میهنی مستقل و پیشبرد توسعۀ کشور با مشارکت کارگران، دهقانان، ساکنان محله و کنترل مردمی را هدایت می‌کرد و امروز این برنامه دیگر وجود ندارد. آنچه وجود دارد برنامه‌ای است که از چندین سال پیش به‌طور کلی روند قهقهرایی از دستاوردهای مردمی و کارگری و حتی دست کشیدن از حاکمیت است.»

 

میثاق جدید نخبگان

این نمایندۀ مجلس فاش کرد که «پیمان جدیدی از نخبگان وجود دارد که در شکل‌گیری مجلس شورای ملی  و هیئت ملی انتخابات، جایی که حزب‌های سنتی اپوزیسیون راست با مافیاهای سیاسی جدید غنی‌شده ائتلاف کرده‌اند، خود را نشان می‌دهد.»

این رهبر کمونیست توضیح داد که این برنامۀ سیاسی نتیجۀ پیمان جدید نخبگان است و نوک تیز آن تعمیق اکستراکتیویسم* (Extractivismo)، جلوگیری از توسعۀ ظرفیت‌های تولیدی یا صنعتی‌سازی مجدد کشور است.

وی تکرار کرد: «ما، حزب کمونیست ونزوئلا و گزینۀ انقلابی مردمی درواقع تنها اپوزیسیونی هستیم که در ونزوئلا وجود دارد، چون دولت و [نیروهای] راست دیدگاه مشابه‌ای دربارۀ برنامۀ اقتصادی دارند.»

هنگامی که از فیگرا دربارۀ حضور حزب کمونیست ونزوئلا در «قطب بزرگ میهنی»** سئوال شد، گفت: «آنان می‌خواستند ما را مجبور کنند در اتحادی آلوده بمانیم و این اتحاد هیچ ارتباطی با برنامۀ آزادی ملی که در ابتدا از آن پشتیبانی می‌کردیم، ندارد.»

این نمایندۀ مجلس تأیید کرد که «ما با قدرت بیشتری نمی‌توانستیم فعالیت کنیم.» اما یادآوری کرد که حزب کمونیست ونزوئلا «در رابطه با واقعیتی که در آن سال‌ها گذراندیم، به‌طور کامل انتقاد کرده است.»

و تصریح کرد: «حتی زمانی که فرمانده چاوز هنوز بود، خطاهایی را که انجام می‌گرفتند، نشان ‌دادیم.»

فیگرا توضیح داد: «برخی در آن ائتلاف می‌گویند ما فقط چهار، سه یا دو گربه هستیم و بله، ممکن است درست باشد، اما در جایی که گربه وجود دارد، موش وجود ندارد؛ ما به متحدان خود در جهان یادآور شده‌ایم که این دولت گفتمان سوسیالیستی کاذبی دارد و این ادامۀ برنامۀ سیاسی آزادی ملی نیست که ما در آغاز از آن پشتیبانی می‌کردیم.»

او اضافه کرد: «ما قصد نداریم از جریان‌های مردمی چاویستی که آنچه را که روی می‌دهد، زیر سئوال می‌برند، جدا شویم. یک پایگاه مردمی چاویستی وجود دارد که سیاست دولت آنان را پراکنده ساخته است و موجب دلسردی و ناامیدی آنان شده است. ما از آنان می‌خواهیم که به گزینۀ انقلابی مردمی که در حال آماده‌سازی کنگرۀ پایه‌ای خود است، بپیوندند.»

 

اقتدارگرایی در پارلمان و فراتر از آن

به همین ترتیب فیگرا اعلام کرد که برای نمایندگی حزب کمونیست ونزوئلا و گزینۀ انقلابی مردمی، فعالیت در پارلمان بسیار پیچیده است، زیرا «آنان می‌خواستند حضور ما را نادیده بگیرند و ما را مجبور کنند تا بخشی از اپوزیسیون راست باشیم، تا جایی که می‌بایست دربارۀ حق صحبت کردن در [پارلمان] با نیروهای راست مذاکره کنیم.»

وی بار دیگر اقتدارگرایی را از سوی خورخه رودریگز (Jorge Rodríguez) رئیس مجلس شورای ملی محکوم کرد، زیرا او می‌خواهد این نهاد را طوری مدیریت کند، «گویی وزارت‌خانه‌ای است و همۀ نمایندگان دستیاران او هستند.»

«رودریگز بحث آزاد را در پارلمان تضمین نمی‌کند، به‌نظر می‌رسد که او نمی‌داند پارلمان چیست. ما هنوز وضعیت خوبی داریم، زیرا آنچه را درست می‌دانیم، می‌گوییم.»

این رهبر یادآوری کرد که امروز فراکسیون چپ باید حداقل شش نماینده داشته باشد، اما کمیتۀ ملی انتخابات در انتخابات گذشته «مقررات یک سیستم انتخاباتی دوگانه که اجازۀ نمایندگی بیش از حد به اکثریت و نقض ارادۀ ملت ونزوئلا را می‌دهد» اعمال کرد.

«با ۷۳/۲درصد [رأی]، ۳۳/۰درصد کرسی به ما اختصاص داده شده است؛ در حالی که با ۶۷درصد [رأی] می‌توان ۹۱درصد از موقعیت‌های انتخابات مردمی را به‌دست ‌آورد.»

فیگرا یادآوری کرد ‌که تجدیدنظر در این روش بخشی از مطالبه‌هایی است که به کمیسیون برگزاری انتخابات ارائه شده و هنوز بدون پاسخ مانده است.

او همچنین اشاره کرد که در حال گفت‌وگو با حزب‌ها و رهبران دیگر مانند خوآن بارتو (Juan Barreto) هستند.

«بارتو به‌دلیل اتحاد با فرمین (Fermín) و ما به‌دلیل اتحاد با کالدرا (Caldera) مورد انتقاد قرار گرفتیم و ما آن را انکار نمی‌کنیم، ما به هدف مشخص ضربه زدن به [سیستم] دو حزبی از او پشتیبانی کردیم و در آزاد شدن فرمانده چاوز توانستیم موفق شویم.»

او گفت: «امروز برای ما دشمن اصلی همچنان امپریالیسم است و در داخل [کشور] هر برنامۀ نولیبرالی است که بر ضد کارگران باشد و دست کشیدن از حاکمیت و نقض حقوق مردم را تشویق کند.»

در این زمینه فیگرا اطمینان داد که گزینۀ انقلابی مردمی با نامزدهای خود در سراسر قلمرو ملی تاکنون از کارت حزب کمونیست ونزوئلا استفاده کرده است. «ما خواهان این هستیم که همان طور که به میز وحدت دموکراتیک (MUD) از نیروهای راست کارت دادند، برای حزب کارگران انقلابی (PRT) و چپ متحد (IU) که بخشی از ائتلاف ما هستند و همچنین برای سازمان‌های دیگر مانند شبکه‌ها (Redes) کارت تهیه کنند.»

 

ما به مبارزه برای آزادی کارگران زندانی ادامه خواهیم داد

فیگرا همچنین مطمئن ساخت که حزب کمونیست ونزوئلا و گزینۀ انقلابی مردمی به پشتیبانی خود از اقدام‌های «کمیتۀ خانواده‌ها و دوستان» برای آزادی کارگران زندانی ادامه خواهند داد و موردهای آرینیس تور آلبا (Arynis Torre Alba)، آلفردو چیرینوس (Alfredo Chirinos)، رودنه‌ئی آلوارز (Rodney Álvarez)، ائودیس خیروت (Eudis Girot) و گی‌یرمو گونزالس (Guillermo González) را که عدالت در مورد آنان نقض شده است، مثال زد.

وی تأکید کرد: «ما می‌توانیم تأیید کنیم که روند قضایی کردن مبارزات کارگران و دهقانان و به‌طور کلی بخش‌های مردمی در ونزوئلا در حال اجرا است. اگر کسی حقی را مطالبه می‌کند، دولت و نهادهای آن به جای ایجاد شرایط رسیدگی به آن، آن را قضایی می‌کنند. این امر به‌عنوان مثال با خواست‌های مطرح‌شده در برابر سازمان بازرسی کار اتفاق می‌افتد.»

این نمایندۀ مجلس موردهای آرینیس تور آلبا و آلفردو چیرینوس را یادآوری کرد، «دو کارگر جوان شرکت نفت ونزوئلا که فساد را افشا کردند و این شرکت به جای تحقیق در مورد این افشاگری، آنان را تروریست، عوامل امپریالیسم و توطئه‌ای برای ارتکاب جرم و به جاسوسی در خدمت منافع خارجی متهم کرد.»

وی نکوهش کرد: «دادستان کل جمهوری آنان را در یک پخش تلویزیونی محکوم کرد، بدون این‌که محاکمه یا تحقیق شفاف انجام دهد.»

فیگرا گفت: «این بد است. مشخص شده است که این اتهام‌ها نادرست هستند و مقررات خانگی خاصی را برای زندان در مورد آنان اعمال کردند، اما ما خواستار آزادی کامل آنان هستیم، چون آنان بی‌گناه هستند و ازاین‌رو در همۀ موردها از آنان دفاع می‌کنیم. در همۀ موردها فرآیند قانونی نقض شده است. در حال حاضر آنان زندانیان عقیدتی هستند که هنگام اظهارنظر یا شکایت زندانی شدند. اما اگر پرونده‌های آنان با این‌همه بی‌نظمی ادامه یابد، آنان در نهایت زندانی سیاسی خواهند بود.»

در این رابطه، وی خاطرنشان کرد که این دولت یک دولت کارگری نیست بلکه دولتی است که از کارگران که ثروت تولید می‌کنند، ظاهراً دفاع می‌کند و فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، بزرگ‌ترین سازمان سندیکایی طبقاتی، مداخلۀ امپریالیستی در ونزوئلا را رد کرده است، اما همچنین نقض حقوق کارگران را هم رد کرده است.

او تأکید کرد: «ما هم همین را می‌گوییم. ما با هر گونه تجاوز امپریالیستی مقابله می‌کنیم، اما همچنین با سیاست‌های غیرمنطقی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند، مقابله می‌کنیم.»

 

دست کشیدن از حاکمیت

این رهبر کمونیست اظهار داشت که از سوی حزب حاکم تقریباً واژۀ حاکمیت ذکر نمی‌شود و این امر از نظر حقوقی در رابطه با قانون ضدمحاصرۀ اقتصادی و قانون منطقه‌های ویژۀ اقتصادی صدق می‌کند.

او استدلال کرد: «ما قانون ضدمحاصرۀ اقتصادی را تسلیم و غارت می‌نامیم. ما نمی‌توانیم موافق واگذاری حاکمیت به شرکت‌های فراملیتی باشیم. ببینید، رئیس‌جمهور فرمانی را امضا کرد که به ارتش اجازه می‌دهد با سرمایه‌های بزرگ بین‌المللی و محلی هم‌پیمان شوند.»

او تأکید کرد: «بیایید تصور کنیم که نهاد نظامی کشور با سرمایه‌های فراملیتی هم‌پیمان شود، آیا چه منافعی می‌تواند در این اتحاد غالب شود؟ خُب، منافع کسانی که با سرمایۀ بزرگ تثبیت شده‌اند و پول به آنان کمک می‌کند و این‌ها به‌طور کلی منافع ملت نیستند.»

وی تصریح ‌کرد: «دولت خود را سوسیالیست می‌نامد و بی‌تقصیر نیست. آنان می‌خواهند آن فرایندی را که به رهبری چاوز انجام گرفت و تأثیر آن بر تخیل جمعی را پاک کنند. این یک دولت ضدچاویستی است، حتی اگر خلاف آن را بگوید. این دولت می‌داند که در اینجا سوسیالیسم وجود ندارد، اما به‌عمد می‌گوید که دولتی سوسیالیستی است، در حالی که برعکس آن عمل می‌کند.»

او اضافه کرد: «چرا آنان این کار را می‌کنند؟ آنان روان‌شناسی معکوس را اعمال می‌کنند. اگر مردم ببینند که دلیل هر چیز بدی سوسیالیسم است، برعکس آن را می‌خواهند و برعکس آن چیست: سرمایه‌داری.»

وی در پایان گفت: «این دولت، چاویستی نیست، چپ نیست و گرچه نمی‌توانیم بگوییم راست افراطی است، اما دولتی است که با سطح بالایی از اقتدارگرایی و کیش شخصیت طرح‌ریزی شده است.»

منبع: سایت حزب کمونیست ونزوئلا

برگردان: ایرج زارع

——————————

* اکستراکتیویسم، فرایند استخراج از منابع طبیعی یا نابودی منابع طبیعی و مواد خام از زمین برای فروش در بازار جهانی است، مانند استخراج طلا، الماس، چوب. این مدل اقتصادی در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین رواج یافته است، اما در منطقه‌های دیگر بیشتر است. نقل از دانشنامۀ اسپانیا. م.

** «قطب بزرگ میهنی سیمون بولیوار» معروف به «قطب بزرگ میهنی»، یک ائتلاف سیاسی در ونزوئلا است که از انقلاب بولیواری پشتیبانی می‌کند. این ائتلاف در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ در ونزوئلا ایجاد شد تا نیروهای سیاسی و حامی انتخاب مجدد هوگو چاوز را به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا گردهم آورد. بسیاری از حزب‌ها و سازمان‌های تشکیل‌دهندۀ این ائتلاف حامی دولت هستند. م. 

 

Oscar Figuera: Somos la única oposición popular y revolucionaria a este gobierno

۹ julio, 2021Tribuna Popular

 

Caracas,8/7/2021/ Redacción TP.- “Nosotros, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), somos la única oposición real que existe en este momento porque los partidos de derecha comparten y coinciden con el gobierno en el proyecto económico que se ha puesto en marcha para entregar el país al capital trasnacional”, expresó el diputado comunista Oscar Figuera, en una reciente entrevista con el periodista Vladimir Villegas por la televisora privada Globovisión.

El Secretario General del PCV dejó en claro que en las actuales circunstancias existen diferencias entre su organización política con la administración de Nicolás Maduro que “son irreconciliables” y por eso se erigen, junto a la APR, en una oposición de izquierda, popular y revolucionaria.

Figuera dejó en claro que “en el PCV no andamos con nadie si no coincidimos con el proyecto político; coincidimos con Hugo Rafael Chávez Frías, liderando él un proyecto nacional liberador para construir una patria soberana, avanzar en el desarrollo del país con participación de los trabajadores, con control obrero, campesino, comunero y popular y hoy eso ya no existe. Lo que hay es un plan que se viene amasando desde hace varios años de total retroceso de las conquistas populares y obreras, incluso de ceder soberanía”.

Nuevo Pacto de Élites

“Hay un nuevo pacto de élites que se expresa en la configuración de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, donde las cúpulas de los partidos tradicionales de oposición de derecha, han hecho alianzas con las nuevas mafias políticas enriquecidas” denunció el parlamentario.

El dirigente comunista explicó que ese proyecto político es fruto del nuevo pacto de élites y tiene como punta de lanza profundizar el extractivismo; impedir el desarrollo de las capacidades productivas o la reindustrialización del país.

“Nosotros, PCV y APR, en realidad somos la única oposición que hay en Venezuela porque el gobierno y la derecha tienen la misma visión y el mismo proyecto económico de para el país”, reiteró.

Al ser consultado sobre la presencia del PCV en el Gran Polo Patriótico, Figuera dijo: “Quisieron  obligarnos a permanecer en una alianza que está contaminada y no tiene que ver con el proyecto de liberación nacional que inicialmente respaldamos”.

El diputado admitió que “nos faltó actuar con más fuerza” pero recordó que el PCV ha sido “bastante crítico con la realidad que estuvimos transitando estos años” y precisó: “incluso cuando aún estaba el Comandante Chávez, señalamos los errores que se estaban cometiendo”.

“Algunos por ahí dicen que somos solo cuatro, tres, dos gatos y sí, puede ser cierto, pero donde hay gatos no hay ratas; a nuestros aliados en el mundo les hemos señalado que este gobierno tiene un falso discurso socialista y que no es la continuidad del proyecto político de liberación nacional que apoyamos al principio”, explicó Figuera.

“No vamos a romper con las corrientes populares del chavismo que cuestionan lo que está pasando. Hay una base popular chavista que la misma  política del gobierno ha desmovilizado, creando frustración y  decepción, a ellos los llamamos a  incorporarse a la Alternativa Popular Revolucionaria que se está preparando para su Congreso Fundacional”, añadió.

Autoritarismo en el parlamento y más allá

De igual manera, Figuera dio a conocer que para la diputación del PCV-APR la actividad en el parlamento ha sido muy complicada pues “se ha querido desconocer nuestra presencia y obligarnos a formar parte de la bancada de la oposición de derecha, hasta el punto de que tuviéramos que negociar con ellos el derecho de palabra”.

Denunció una vez más el autoritarismo que ejerce el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien quiere manejar esa instancia “como si estuviese en un ministerio y todos los diputados y diputadas fuesen sus subordinados”.

“El diputado Rodríguez no garantiza el libre debate en la AN , parece que no sabe lo que es el parlamento. Nosotros aún así estamos bien, porque decimos lo que consideramos que es correcto”.

El dirigente recordó que hoy en día la bancada revolucionaria debería tener al menos seis diputados, pero el CNE aplicó en las últimas elecciones “un régimen de sistema electoral dual que permite la sobrerrepresentación de las mayorías y violenta la voluntad del pueblo venezolano”.

“Con el 2,73% nos asigna el 0,33% de curules; mientras con 67% obtienes el 91% de los cargos de elección popular”, indicó Figuera al recordar que la revisión de ese método forma parte de los reclamos, aún sin respuesta, que han hecho al ente rector electoral.

También refirió que entablan conversaciones con otros partidos y líderes como Juan Barreto.

“A Barreto le criticaron la alianza con Fermín y a nosotros la alianza con Caldera y no lo negamos, lo apoyamos con un objetivo claro que fue golpear al enemigo principal interno que era el bipartidismo. Logramos derrotarlo y que se liberara al  Comandante Chávez”.

“Para nosotros hoy, el enemigo principal sigue siendo el imperialismo y en el plano interno todo proyecto neoliberal que vaya en contra de los trabajadores, propicie la entrega de la soberanía y la violación  de los derechos del pueblo”, puntualizó.

En ese contexto, Figuera aseguró que la APR va con candidatos propios en todo el territorio nacional, hasta ahora con la tarjeta del PCV. “Exigimos que así como le dieron la tarjeta a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la derecha, le habiliten sus tarjetas al Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) y a Izquierda Unida (IU), que forman parte de nuestra coalición y también a otras organizaciones de izquierda como Redes”.

Seguiremos luchando por la libertad de los trabajadores presos

Figuera además aseveró que el PCV y APR seguirán apoyando las acciones del Comité de Familiares y Amigos por la Liberación de los Trabajador@s Pres@s, y puso como ejemplo los casos de Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos, Rodney Álvarez, Eudis Girot, Guillermo González, a quienes se les ha violado su derecho a la justicia.

“Podemos afirmar que se ha venido produciendo en Venezuela un proceso de judicialización de las luchas obreras, campesinas y de los sectores populares en general; si alguien demanda un derecho, el Estado y sus instituciones en lugar de crear las condiciones para que la denuncia se procese, lo que hace es judicializar la lucha. Cuestión que pasa, por ejemplo, con los reclamos ante la Inspectoría del trabajo”, destacó.

El diputado recordó el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, “dos jóvenes trabajadores de PDVSA  que denunciaron corrupción  y la empresa en lugar de investigar la denuncia, los acusó de terroristas, agentes del imperialismo y concierto para delinquir,  de espías al servicio de intereses extranjeros”.

“El Fiscal General de la República los condenó en una transmisión de televisión,  sin hacer un juicio o una investigación transparente”, denunció.

“Es grave. Se ha comprobado que las acusaciones son falsas. Le dieron régimen especial de casa por cárcel pero exigimos su libertad plena porque son inocentes y así en todos los casos que defendemos. En todos hay violación al debido proceso. Por ahora son presos de conciencia que al emitir una opinión o hacer una denuncia fueron encarcelados. Pero si sus casos siguen con tantas irregularidades van en dirección a terminar siendo presos políticos”, indicó.

Al respecto, señaló que este no es un gobierno obrero sino obrerista y que la Federación Sindical Mundial (FSM), máxima organización del sindicalismo de clase, ha sentado la postura de rechazar la injerencia imperialista en Venezuela pero también la violación de los derechos laborales de los trabajadores.

“Nosotros decimos lo mismo; enfrentamos cualquier agresión imperialista contra el país pero también las políticas inconsecuentes de violación de derechos de los trabajadores”, enfatizó.

Cediendo soberanía

El líder comunista indicó que ya desde el oficialismo casi no se menciona la palabra soberanía y es que se está cediendo en ello desde lo jurídico con la Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas Especiales.

“A la ley antibloqueo la llamamos de entrega y saqueo. No podemos coincidir en ceder soberanía a las trasnacionales. Fíjense, el presidente firmó un decreto que autoriza a los militares a hacer alianza con el gran capital internacional y local para negocios”, argumentó.

“Imaginemos el cuerpo militar de la nación haciendo alianzas con capitales transnacionales ¿Qué intereses pueden prevalecer allí? Pues los que establezca el gran capital que está aportando el dinero y estos, generalmente, no son los intereses de la Patria”, afirmó.

“El gobierno se hace llamar socialista y no es inocente. Quieren borrar todo lo que significó el proceso liderado por Chávez y su impacto en el imaginario colectivo. Este es un gobierno antichavista, aunque diga lo contrario. Sabe que aquí no hay Socialismo pero dice intencionalmente que es un gobierno socialista mientras está haciendo todo lo contrario”, insistió.

“¿Por qué  hacen eso? Aplican psicología invertida. Si la gente ve que todo lo malo es por el Socialismo, va  a querer lo opuesto, y qué es lo opuesto: el capitalismo”, analizó.

“Este gobierno no es chavista, no es de izquierda y aunque no podemos decir que es de extrema derecha es un gobierno concebido con un alto nivel de autoritarismo y de personalismo”, concluyó.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)