رژیم ایران و نیروهای سرکوبگرش سالهاست بلوچ را تحریم کردند

اکنون زمان آن است که ما سپاه را بخاطر کشتار مظلومانه بلوچ، بایکوت کنیم

از این پس، از سپاه نمیخریم ، به سپاه نفروشیم، با شرکت های سپاه کار نمیکنیم ، سپاهی ها را سوار تاکسی هم نکنیم، سپاهی را دعوت نکنیم، به دعوتی سپاهی نمیرویم، در‌جلسات سپاه شرکت نکنیم.

چهره خود را در برابر مزدوران محلی سپاه ترش کنیم، آنها را به عروسی و عزاداری و محافل دعوت نکنیم، با آنها ارتباط نگیریم، آنها را از اجتماع، طایفه و خانواده طرد کنیم.

در یک کلام: با دشمنان و مزدورانشان کاملا قطع رابطه و تعامل کنیم.

چطور ممکن است با کسی در تعامل باشیم که ما را به رگبار میبندد و‌معترضان بی دفاع ما را اشرار میخواند؟!

توار تی وی / بلوچستان٬ توار

https://t.me/TavaarTv/182

 

بلوچستان، تبعیض و آبان ۹۸ ــ گفت‌و‌گو با حبیب‌الله سربازی

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)