• نگاهی اجمالی به مطالعات بین رشته ای پیرامون انقلاب
  • چهار نسل تئوری‌های انقلابی درعلوم اجتماعی طی قرن بیستم
  • تعریف انقلاب در پرتو انقلاب های چهار دهه اخیر


«مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» همراه با مهرداد وهابی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)