و در واکنش به عدم رسیدگی دولت به وضعیتشان,

سرمای سی‌سخت در این شب‌ها سخت است, با کمک‌های رسانه‌ای و مالی و با هر امکان مقدوری کنارشان باشیم.

دوشنبه ۴ اسفند, ۲۲ فوریه
ساعت ۲۰ به وقت سی سخت

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)