از نسیمِ تازه برخی شادمان اند
برخی از نورِ شفق خوش حال و مسرور,
جمعِ ما اما ندارد از جهان بهر
جز جگاجنگِ کلید – این زنگِ ناساز –
یا طنینِ ضربه هایِ گامِ سرباز.

بخشی از شعر “سوگ نامه”
آنا أخماتوفا
برگردان ایرج کابلی

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)