۲۴ بهمن ۱۳۹۱– ۲۹ دی ۱۳۱۱

جامعه‌شناس و متخصص اقتصاد و جوامع روستایی و عشایری ، ۸۸ ساله شد .

دانش او در زمینه تخصصی‌اش تنها متکی به تحصیلات دانشگاهی نبود او سال‌ها با روستاییان زندگی و بارها پا به پای عشایر در کوچ شرکت کرده بود. او نخستین پرسشنامۀ دقیق آماری را برای سرشماری روستاییان طراحی کرد و با حضور مردم‌یاران روستایی و خود روستاییان آن را در الشتر به کار بست .
کشاورز ایران را عاشقانه دوست داشت اما دور از ایران درگذشت. در نامه‌یی به یک دوست می‌نویسد :”غربت زهر است. زهری که اندک اندک کارگر می‌شود … روستاها را که روزی با قدم می‌خواندم ، اینک در کتاب‌ها می‌جویم…”

حاصل برخی پژوهش‌های کشاورز را کسی که سال‌ها از او آموخته و به لطف او با عشایر در کوچ همراه شده بود، بی کمترین یادی از او در فرانسه و به نام خود منتشر کرد. ملیت آن شخص، متأسفانه فرانسوی .
دانه کتاب ارزشمندی از هوشنگ کشاورز ، با عنوان “ساخت اقتصادی و نظام اجتماعی عشایر ایران” در دست انتشار دارد .
یادداشت زیر از اوست درباره قنات :

“قنات دستاوردی است که آب را به اندازه، از قعر زمین به سطح زمین هدایت می‌کند.
و همراه خود ‘ نظامی’ می‌آفریند تا قطره قطرۀ آن به حساب مصرف شود و قطره‌یی نیز هدر نرود.
قنات، چاه عمیق و نیمه عمیق امروزی نیست که سفره‌های آب را یکسره ببلعد و چاره‌یی باشد برای ‘امروز’.
به تعبیری، در قنات نوعی مآل اندیشی نهفته است و در چاه، شتابی در میراث‌ خواری.”
(شاخه ای زرین بر درخت ادبیات دهقانی ایران)
پاریس، زمستان ۲۰۰۷- امیرهوشنگ کشاورز صدر

 

سرزمین آشنا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)