شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند!

سمینار پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :
مسائل روزمره کارگران در ایران : واکسیناسیون؛ معیشت؛ درمان و بهداشت

سخنرانان :

۱️⃣سیاوش دانشور – از حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۲️⃣مرسده قائدی- زندانی سیاسی سابق ؛ از فعالین سیاسی چپ و جنبش دادخواهی

ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این سمینار پالتاکی شرکت کنند. بعد از اتمام سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به زمان تساوی وجود خواهد داشت.

زمان : روز جمعه ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific سپس روی Iran کلیک کنید. بعد روی نام Shoraye Hamkary کلیک کنید .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)