بحث‌های انتخاباتی توی تاکسی  – انیمیشن
«تاکسی در بحث» یک سری انیمیشن‌ از نبض‌ایران است که به موضوع انتخابات می‌پردازد. داغ‌ترین بحث‌های سیاسی در ایران همیشه در تاکسی اتفاق می‌افتند، زمانی که راننده یا یکی از مسافران سر صحبت را باز کرده و بحث آغاز می‌شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)