از حال بد به سوی حال خوب

با توجه به  شرایط کرونایی این روزها که مردم جهان را با خود درگیر کرده است ، هنوز کشوری نتوانسته است به طور کامل کرونا را به کنترل خود در بیاورد و متاسفانه شاهد موج تکثیر یافته آن از نوع انگلیسی نیزهستیم. به عنوان یک روانشناس نیاز دانستم که توصیه هایی به مردم جهان خصوصا پارسی زبانان در نقاط مختلف جهان به منظور (تغییر از حال بد به حال خوب) داشته باشم.

۱.هر شب قبل از خواب یک دوش مایل به آب گرم و برعکس صبح ها دوش مایل به آب سرد بگیرید.

۲.برای کل روز خود برنامه داشته باشید.

۳.از برنامه های شاد استفاده کنید.

۴.از نوشیدنیهای تحریک کننده سیستم عصبی که دارای کافعین می باشند  …پرهیز کنید.

۵.از ادویه جات تند و تحریک کننده سیستم عصبی پرهیز کنید.

۶  .در طول روز به مدت ۴۵ دقیقه پیاده روی کرده (داخل منزل یا در فضاهای باز خلوت ).

۷.به مدت ۳۰ دقیقه در روز یوگا کنید .

۸.از ادمهایی که انرژی منفی دارند دوری کنید یا ارتباط خود را به حد اقل برسانید.