این تصاویر مربوط به کتاب درسی تعلیمات اجتماعی سال سوم مقطع راهنمایی است. در عکس اول، صفحه ۳۹ کتاب منتشر شده در سال ۱۳۸۸ را می بینید که مهندس میرحسین موسوی را در کنار دیگر اعضای کابینه شهید رجایی نشان می دهد. میرحسین در آن زمان، وزیر امور خارجه بود. اما در تصویر دوم، که متعلق به صفحه ۴۳ کتاب تعلیمات اجتماعی منتشر شده در سال ۱۳۹۰ است، میرحسین موسوی از عکس حذف شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)