تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره بحران سیاسی روسیه، دستگیری الکسی ناوالنی، تظاهرات مخالفین ولادیمیر پوتین در بیش از صد شهر، ماهیت استبدادی و مافیایی سرمایه داری روسیه و دولت پوتین، مواضع غرب و نیز چپ سنتی و ضرورت دفاع از ارزشهای صدای سوم چپ سوسیالیست و آزادیخواه و ضد امپریالیست، چه غربی و چه شرقی
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)