در مقاله «تور چگونه کار میکند» خواندیم که شبکه تور چگونه با مسیر انحرافی، از اطلاعات شما در برابر نظارت کنندگان اینترنت محافظت می‌کند. همانطور که در آن مقاله خواندیم، یک سرور در شبکه، که آن را رله تور می‌گوییم، می‌تواند متعلق به آژانس جاسوسی، دولتی و یا یک خرابکار باشد. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که آیا این رله‌های تحت کنترل نظارت کنندگان می‌توانند امنیت کاربران تور را به خطر بیندازند؟ تور چگونه از کاربرانش در برابر شبکه تور محافظت می‌کند ؟

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

تور چگونه از شما در برابر شبکه تور محافظت می‌کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)