فراخوان
هموطنان عزیز،
ایرانیان و ایرانی تباران ساکن امریکا وکانادا

روی سخن ما با شما است، شما که در سالگرد قتل مهسای ایران زمین و انقلاب زن زندگی آزادی یکبار دیگر به دنیا نشان دادید علیرغم کشتار ها، زندان ها، شکنجه ها و اعدام‌های جمهوری اسلامی، این انقلاب شکوهمند زنده است و تا تحقق آزادی و عدالت در ایران ادامه خواهد یافت.
شما که با حضور پرشور خود درخیابانها و در سراسر جهان یکبار دیگر فریاد آزادیخواهانه و زندگی طلبانه نیکاها و نورخداها و کیان ها و هزاران گل پرپر شده توسط جانیان حاکم بر میهن عزیزمان را به گوش جهانیان رساندید، اینک وقت آن است که در روز سه شنبه ۱۹ سپتامبر به «استقبال» نماینده ‌سردسته جنایتکاران جمهوری اسلامی در سازمان ملل برویم و زنده بودن انقلاب زن زندگی آزادی را در برابر نمایندگان کشورهای مختلف به نمایش در آوریم.
در تظاهرات مقابل سازمان ملل با هم همراه شویم و به دنیا بگوئیم ابراهیم رئیسی نماینده مردم ایران نیست و قاتل مردم ایران است.

کمیته برگزار کننده تظاهرات نیویورک علیه حضور ابراهیم رئیسی در سازمان ملل

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)