آیا واقعا رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ بیمار روانی است بطوری که می‌بایست از این پست برداشته بشود؟
پیشنهاد برکنار کردن رئیس جمهوری آمریکا به اتهام بیماری روانی آنهم پس از ۴ سال حکومتی که همراه با قدرت یک دیکتاتور بوده است موضوع کم اهمیتی نیست.
چگونه ممکن است یکی از دو حزب بزرگ آمریکا یک دیوانه/بیمار روانی را کاندیدای ریاست جمهوری بکند و در مدت ۴ سال پشت او بایستد؟ آیا انگشت بیماری روانی بر خود این حزب نیز برنمی‌گردد؟
چگونه ممکن است یک بیمار روانی آنقدر رای بیاورد که رئیس جمهوری بشود؟
چگونه ممکن است ۸۸ میلیون نفر فالور (دنباله رو) او در توییتر باشند؟
چگونه ممکن است بیشتر از ۷۰ میلیون نفر همین دو ماه پیش برای انتخاب مجدد او رای داده باشند؟
چگونه ممکن است چندین ده هزار نفر با یک اشاره او وارد کنگره آمریکا بشوند و کاری بکنند که معادل یک کودتای تمام عیار بود؟ آیا نیروهای دیگری همراه او و در پشت این حمله نبوده اند و همه چیز را او یک تنه پیش برده است؟
و بسیاری سوالات دیگر پیش می‌آید که در حال حاضر سعی در مخفی کردن آنها می‌شود ولیکن این داستانی نیست که با برکناری ترامپ پایان یابد بلکه بنظر میرسد اوضاع داخلی آمریکا بسیار بحرانی تر از آنست که در ظاهر دیده می‌شود.

نکته اصلی اینجاست:

چین به قدرتی بزرگ تبدیل شده و سرعت رشد آن بسیار بالاست. در نتیجه بسیاری سرمایه داران جهان که خود نیز اعتراف می‌کنند گلوبالیست(جهان وطنی) هستند یعنی هرجا بیشتر پول بدست بیاید وطن آنهاست بطرف چین رفته اند و برایشان آمریکا و یا اروپا… ابدا مهم نیست. زیرا آنها وطن مشخصی را نمی‌خواهند و در اینجاست که ترامپ در ظاهر شعار آمریکا امریکا سرمیدهد اما مشکل او نیز آنست که پشتوانه اش بعضی یهودیان صهیونیست هستند که آنها نیز ممکن است مانند جناحی از یهودیان صهیونیست که آمریکا را رها کردند و فعلا با هم رو در رو به مبارزه برخواسته اند، آمریکا را رها کنند و بطرف دیگر بروند. در نتیجه شکاف در میان امریکا بسیار جدی است. ترامپ تلاش کرد با جنگ اقتصادی با چین کمرش را بشکند و سرمایه داران امریکایی و اروپایی را بطرف آمریکا بکشاند لیکن آن جناح مقاومت شدیدی از خود نشان دادند.
اما در بحبوحه این درگیری ها نقش ایران بسیار با اهمیت بود. حداقل‌ این بود که نیروی بسیار زیادی را از ترامپ و ناتان یاهو گرفت.
شاید بسیاری از کشورها در این درگیری های قدرت در جهان هیچ نقشی نداشتند (و شاید ابدا نیز نمی‌دانستند چه اتفاقاتی در جهان در حال افتادن است و کرونا نیز بهانه ای برای سر پوش گذاشتن روی ماجراها) ولیکن ایران نقشی مهم داشت و می‌دانست، بهمین دلیل ابتدای کرونا از ایران بود. چیزی که شاید هیچ اپوزیسیون خارج از رژیم متوجه آن نبود و در نتیجه تحلیل های سیاسی اشان فاصله ای عمیق با واقعیات داشت و دارد. باید متوجه بود که وقتی ایران در چنین دعوای عظیم بین المللی دارای نقش مهمی بوده و هست در نتیجه حاکمیت آن نیز از حمایت‌های آشکار و پنهان برخوردار بوده و هست.
جهان در حال تغییری اساسی و جابجایی قدرت است و این کار می بایست در سکوت انجام می‌گرفت در نتیجه داستان کرونا را مطرح کردند تا تمام اخبار تحت الشعاع قرار بگیرد. نیروی پشت داستان کرونا آنقدر قوی بود که ترامپ را هم زیر گرفت و فریادهایش به جایی نرسید بلکه محکوم هم شد.

حسن بایگان
تانزانیا
۹ ژانویه ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)