pezechkan otrich

وین ژانویه ۲۰۲۱

هموطنان گرامی

اخیرأ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از اعدام سه جوان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۳۹۹ خبر داده است. علی رغم آنکه درخواست آنها برای دادرسی مجدد ثبت و در ساعت ۱۰ صبح رسماً به مقامات اداره زندان تحویل داده شده بود.

زندانیان اعدام شده عبارتند از: حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمودزهی

Habibollah Baloch (@HbSarbazi) | Twitter

با وجود اینکه مقامات قضایی استان، از طرح درخواست برای اعاده دادرسی آگاه بوده اند، هر سه نفر روز یکشنبه با عجله به جوخه اعدام سپرده شدند تا از تعویق یا تعلیق احتمالی مجازات جلوگیری شود.

همچنین گزا ش شده که سه زندانی دیگر اهل سنّت به نام های حمید راست بالا ، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش هفته گذشته در شهر مشهد اعدام شدند.

در جمهوری اسلامی مراحل دادرسیِ زندانیان عقیدتی و دگراندیش عمومأ مبهم و بدون انجام تشریفات قانونی لازم صورت میگیرند.

این اعدامهای شتابزده زندانیان اهل سنت در جمهوری اسلامی نشانه بارزی از سیاست تبعیض مذهبی رژیم حاکم در ایران علیه شهروندان ایرانی دگراندیش می باشند.

کمیته دفاع از حقوق بشر و کادر پزشکی حقوق بشر در ایران- وین اعدام به هردلیلی، به خصوص با استراتژی ضد ادیان دیگر مثل هموطنان اهل سنت را به شدت محکوم میکند. دولتمردانی که در این اعدامها مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت دارند، همگی به مثابه مسؤلین این اعدامها محسوب میشوند.

پروفسور سیروس میرزایی                                                                                      دکتر بهروز بیات

گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر                                                 جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)