وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون(سوره‌ یس‌ ; آیه ۹)

و در پیش روى آنان سدى قرار دادیم، و در پشت سرشان سدى; و چشمانشان را پوشانده‏ ایم، لذا نمی ‏بینند!

این آیه قران توصیف دقیقی از افراد لجوج است که نه می توانند آینده را درست ببیند نه گذشته را، تا درسی بیاموزند؛بهترین توصیف از شرایط امروز آقای خامنه ای نیز همین آیه است،او به معنی واقعی چشمانش بسته شده و نمی بیند.

امروز خرید واکسن کرونا از آمریکا ، انگلیس و فرانسه را ممنوع اعلام کرد چرا که به گمان ایشان، این کشورها قابل اعتماد نیستند و بر روی ملت های دیگر اول تست می کنند و بعد خودشان استفاده می کنند؛برای محکم کردن پایه های مدعای خود تداوم بحران کرونا در این کشورها را مطرح کرد.این حرف ها با هیچ استدلال کارشناسانه ای همراه نیست،بسیاری از کشورهای اروپایی از این واکسن ها با علم به برخی خطرات آن خریداری کرده اند و مرحله اول تزریق را شروع کرده اند و بسیاری از مقامات برای مقابله با «تئوری های توطئه» خود پیش قدم شدند و واکسن دریافت کردند.

شاید ایشان نظر مثبتی به واکسن های چینی یا روسی دارد که همچنان تایید نشده اند،اما در صورت تایید این دو واکسن هم بعید است ایشان نداند که همان خطراتی را خواهند داشت که واکسن آمریکایی و انگلیسی دارند بلکه بیشتر.

برخی متخصصان صنعت داروسازی چند روز پیش نامه ای نوشتند و از دخالت های غیرکارشناسی برخی افراد و اغراق های نا صحیح در توان علمی و ظرفیت تولید چنین واکسنی در کشور گلایه کرده بودند،انتقاد بجای آنها این بود که مسئولین اجازه دهند کارشناسان در این حوزه اعلام نظر کنند.

اما چرا در شرایطی که اکثر دولت ها در فکر ریشه کن کردن کرونا هستند و از تمام ظرفیت های علمی و کارشناسی خود استفاده می کنند تا بر مشکل غلبه کنند، رهبر ایران بدون بحث های کارشناسی دقیق به همچین موضوعی دخالت صریح می کند و آن را تبدیل به سیاستی لازم الاجرا برای دولت می کند؟ آن هم در شرایطی که مردم چشم انتظار ورود واکسن هستند تا بخشی از رنج ها و مشکلات شان کاهش یابد.

ضعف های ساختاری قانون اساسی و تبعیض های نهادینه شده در آن بیشتر از هر زمانی در بحران ها خود را نشان می دهد و خسارات عظیمی برکشور تحمیل می کند.خبرگان رهبری به تجربه ثابت کرده قادر به نظرات بر رهبری نیست و هیچ نهاد دیگری نیز چنین اختیاری ندارد.

باید در کنار مطالبه گری به ریشه های تبعیض های قانونی موجود اشاره کرد و فکر چاره ای ممکن و عملی بود

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)