اتفاق دیروز در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا اتفاقی تاریخی ست و میتوان دلالت بر حادثه تاریخی باشد که طلیعه سقوط این ابرقدرت را بهمراه داشته باشد رءیس جمهور آینده آمریکا ،، با معضل بزرگ انشقاق داخلی روبروست بر بستر این انشقاق داخلی قدرت و توانایی ادامه سلطه در عرصه بین‌المللی را از دست خواهد داد واین آغاز میمونی است برای ناتوانی یک صد سال دخالت در سرنوشت کشورها وسلطه جهانی، جنایات این ابرقدرت دراین یک صد ساله در تاریخ این کره خاکی ثبت خواهد ماند ،، باید خرسند بود از این انشقاق ، هرچه این انشقاق داخلی بیشتر باشد ،، مردم جهان کمتر در معرض آسیب این ابر قدرت قرار خواهد گرفت ،، دیگر توان کودتا در سراسر جهان را نخواهند داشت که حکومت های دست نشانده خود را
دران کشورها بگمارند ،، امید به این میرود که با کاهش توان این ابر قدرت آشوب وجنگ افروزی در جهان هم کاهش یابد ،، نیروهای مترقی جهان از این پیشامد تاریخی باید خرسند باشند ودر تضعیف این امپراطور با هر وسیله ممکن تلاش کنند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)