برخی حملات سایبری مانند مهندسی اجتماعی به انواع و روش‌های مختلف در موقعیت‌ها و شرایط‌های ضروری یا دوستانه صورت می‌گیرند. حتی در برخی موارد افرادی که آشنایی و آگاهی کافی به این نوع حمله دارند نیز قربانی می‌شوند. شناسایی و تشخیص حمله‌ مهندسی اجتماعی در مواردی کار چندان آسانی نیست، حتی کاربرانی هستند که در بی‌خبری کامل قربانی این حملات می‌شوند. در این مقاله آموزشی از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک ۶ راه شناسایی حمله مهندسی را می‌نویسیم. 

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

۶ راه تشخیص حمله مهندسی اجتماعی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)