زندان اوین مجهز به یکی از پیشرفته‌ترین سالن های سرپوشیده اعدام دنیا می باشد. در این سالن تا کنون هزاران زندانیان سیاسی به کام مرگ کشیده شده اند. معدود کسانی که این سالن را دیده اند، نقل کرده‌اند که همزمان نه نفر زندانی اعدام می‌شوند. هم‌زمان نه زندانی به هنگام اعدام در آن بالا دست و پا می‌زنند و تاب می خورند، تا جانشان گرفته شود که بسیار وحشتناک است.

خاطره وحشتناک اعدام در این سالن، مانند کابوس در تمام عمر در ذهن بیننده باقی می ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)