تصویر پشت سر کاندیداها کوه فوجی یاما ژاپن به عنوان نماد ایران است نه کوه دماوند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)