تریبون زمانه – «صدای هنرمند» بخشی از وب‌سایت ادبی-هنری اثر است. در این بخش، آثاری از شاعران و هنرمندان با صدای خودشان منتشر می‌شود. شعر «گورلرزه» از زیبا کرباسی را با صدای شاعر از اینجا می‌توانید بشنید. متن این قطعه نیز در ادامه می‌آید:

● گور لرزه

چه چه ِبلبل فروختنی نیست
کلاغ هایت را بگو   بگو کلاغهایت   چَغ چَغ!
چه چه ِبلبل فروختنی نیست

این بید نیست که می لرزد
اندام ِنازکِ زنی ست
بید نیست که بلرزد      تو بلرز!
زنی ست که روی قبرِتو
زیر ِتو می خوابد و پول می گیرد والحمد می خواند

بسم الله…
سیلی سرما شلاق پول ضجّه بد و بیراه هرّه پول پوست بوسه گیسو پالتو پوست پول رژِگونه رنگ و رو آبِرو پول    می خرد       می خورد می خردمی خرد می خورد!
هی ی….!   قبرستان؟ ترس؟   شوخی می کنی!    شوخی ست!

زنی که با گونه ها و پستان های گُلی اش
چادر نماز ِسپیدِ گُل گُلی اش را       از سر می کَند
روی قبرت پهن می کند و می کُنی اش!
تن ِنازکش که می لرزد
بازو ها و ران های لاغرش که می لرزد
بید نیست که بلرزد       تو بلرز!
ترس را خورده تو را هم می خورد آن زیر    آن رو    مردَک!
ترسیدنی ست این زن!       ترس دارد
مرده اش هم ترس دارد       حاج آقا!
مرده اش هم
قبرت روشن حاج آقا!         قبرت روشن!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)