کلماتی که با دیدن فیلم به ذهنم رسید رو یادداشت کردم با یک تحلیل کوتاه

گناه،مسیٔولیت پذیری،پدرسالاری،انتقام،وجدان شرمگین،سلطه خشک و بی عاطفه نظم و انضباط،نفرت و کینه‌توزی،تحقیر زن

جامعه‌ مردسالار روستایی زیر سلطه خشک و بی‌روح نظم و انضباطی است که از دل الاهیات مسیحی برآمده،کشیش انسان‌های با وجدان شرمگین از گناه می‌سازد تا وظیفه‌شناس بار آیند و هم‌زمان جامعه پر از احساس کینه و حسد از ارباب روستا ست و دست به سرپیچی و انتقام می‌زند و در این محیط گناه‌آلود با انتقام‌های خودسر انه ،جنایت‌های هم برای پاک کردن گناه صورت می‌گیرد.

جامعه رازآلود است چون نظم و انضباطش متکی بر سلطه بی روح و عاطفه مذهب و پدرسلاری است و اجازه آشکار شدن حقیقت داده نمی شود چون کسانی که بدنبال حقیقت‌اند خود از دستگاه‌ی هستند که بزرگترین حقیقت یعنی آزادی را سرکوب کرده اند.

زمان فیلم پیش از آغاز جنگ جهانی اول است و اشاره ای به بسترهای اجتماعی جنایاتی دارد که در جنگ جهانی دوم خود را در شکل فاشیسم آشکار کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)