دوگانه‌های نر – ماده، مذکر – مونث، پسر – دختر، زنانه – مردانه دو دسته متمایز و به راحتی قابل تفکیک به نظر می‌رسند که بخش مهمی از زندگی همه ‌ما شده‌اند. فقط مشکل اینجاست که این دوگانگی در واقع اصلا مبنای علمی و زیست‌شناختی ندارد. بله درسته. امروز می‌خواهیم برای شما بگوییم که چطور این باور نادرست در مورد دوگانگی جنس انسان‌ها موجب نادیده‌انگاری و توجیه اعمال فجیع بر ضد یک دسته مهم از افراد شده به نام میان جنسی‌ها.

 میان‌جنسی‌ها افرادی هستند که شناسه‌های جنسی‌شان در دوگانه مردانه یا زنانه نمی‌گنجد. بسیاری از افراد میان جنسی، که مثل سایر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی همیشه در همه جوامع بشری وجود داشتند ناچار می‌شوند که به خاطر ناآگاهی و شدت تبعیض‌های قانونی و اجتماعی هویت خودشان را پنهان کنند. اما برای اینکه بهتر با این موضوع آشنا بشویم، باید اول بپرسیم که جنس اصلا چیست و چگونه جنس هر فرد مشخص می‌شود؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)