گزارش دریافتی – اوتاوا: در روز چهارشنبه پنجم ژوئن، پارلمان کانادا لایحه ئی را در دستور بررسی قرار می دهد، که اگر به تصویب برسد، کاناد اولین کشوری در سراسر گیتی خواهد بود که کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را به مصداق جنایت علیه بشریت به رسمیت می شناسد. این تابستان، بیست و پنچمین سال گشت آن کشتار است.
این لایحه در حالی طرح می گردد که انتخابات ریاست جمهوری در ایران جریان دارد – انتخاباتی که نه آزاد است و نه واقعی- و این فرصتی است که مبارزات جاری برای تأمین حقوق بشر را برجسته کرده و نیز روز اول ماه سپتامبر را به عنوان روز همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران نام گذاری کنیم.
در کانادا، کمپین www.Massacre88.com که شامل ایرانی- کانادائی های دانشگاهی، حقوقدان، روزنامه نگار، فعالین کارگری و حقوق بشر می باشد در تلاش برای برگزاری بیست و پنجمین سالگرد است.
این لایه توسط آقای پاول دوئر، منتقد امور خارجه ی حزب دمکرات نو کانادا NDP در پارلمان کانادا طرح می گردد، و انتظار می رود مورد حمایت و موافقت همه ی احزاب پارلمانی، اعم از احزاب محافظه کار نو، لیبرال، و نیز حزب بلوک کبک قرار گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)