برای همه ما ممکن است پیش آید که به شبکه WiFi عمومی وصل شویم. در این شبکه‌ها ممکن است یک یا چند اسنیفر در حال گرفتن ترافیک سایر دستگاه‌های متصل به این شبکه باشند. بدین ترتیب ممکن است در شرایطی اطلاعات خود و مخاطبانمان را در معرض تهدید و خطر قرار دهیم. در این اینفوگرافیک از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک به نکته‌های امنیتی اتصال به WiFi عمومی پرداخته‌ایم.

برای مشاهده اینفوگرافیک با کیفیت مطلوب روی ان کلیک کنید:

اینفوگرافیک نکته‌های امنیتی اتصال به WiFi عمومی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)