دراین برنامه فریده پور عبدالله با دکترنیره انصاری حقوقدان وکنشگر سیاسی به گفتگو نشسته است این گفتمان مرگ یزدی و حواشی آن ،مسئله جانشینی خامنه ای ومسائل حقوقی  پیرامون آن و روز جهانی حقوق بشر و مسئله حقوق بشر در ایران را   مورد بحث و گفتگو قرار داده است

گفتمان حقوق بشر در رادیو پویا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)