در این برنامه جمیله داودی به مناسبت روز بین المللی  مبارزه با خشونت علیه زنان به سراغ ۲ تن از موسسان  شبکه

“مردان علیه خشونت ناموسی” زهرا باقری و کاوه کرمانشاهی رفته است وبا آنها پیرامون این شبکه و اهدافش گفتگو نموده استَ

زنان نیمه برابر در رادیو پویا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)