كوي دانشگاه تهران امسال زودتر از هرسال تعطيلات تابستاني خود را شروع كرد.

در حالي كه سال گذشته و سال‌هاي پيش از آن تعطيلات تابستاني كوي دانشگاه تهران در تيرماه و در فاصله زماني ۷ تا ۲۸ برگزار مي‌شد، امسال براساس اطلاعيه اين دانشگاه، كليه خوابگاه‌ها، از تاريخ ۲۰ خرداد تا ۲۲ تيرماه تعطيل مي‌شوند.
تعطيلي زودهنگام امسال كوي دانشگاه تهران در حالي است كه وزير علوم پيش از اين تاكيد كرده بود، دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها در ايام انتخابات تعطيل نيستند. زمزمه تعطيلي كوي دانشگاه تهران و دانشگاه‌هاي ديگر در دوران انتخابات با صدور بخشنامه وزارت علوم به دانشگاه‌ها مبني بر ممنوعيت برگزاري امتحانات در فاصله زماني ۲۰ خرداد تا ۲ تير شنيده مي‌شد.

بر اساس اين بخشنامه وزارت علوم، دانشگاه‌ها بايد زودتر از هر سال برنامه امتحاني خود را براساس يك زمان‌بندي فشرده شروع مي‌كردند. بعد از اين دستور وزارت علوم، روساي دانشگاه كشور بعد از مخالفت‌هاي روزهاي اول سرانجام چاره‌يي جز اجراي بخشنامه وزارت علوم نديدند و ناچارا دست به تغيير تقويم آموزشي خود زدند.

بر اين اساس امتحاناتي كه قرار بود مطابق روال هر سال، اواخر خردادماه شروع شود و اواسط تيرماه به پايان برسد، بايد تا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري به اتمام مي‌رسيد تا دانشگاه‌ها خلوت و خوابگاه‌ها به حالت نيمه‌تعطيل درآيند. تعطيلي زود هنگام خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران در حالي است كه در آن زمان و بعد از اعتراضات صورت گرفته به بخشنامه وزارت علوم و انتقاد نسبت به فشرده شدن ترم تحصيلي، وزير علوم و ديگر مسوولان وزارتخانه در گفت‌وگوي‌هاي مكرر تاكيد كردند «در اين دوره ۱۲روزه دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها به هيچ وجه تعطيل نيست و دانشجويان مي‌توانند آزادانه فعاليت انتخاباتي داشته باشند.»

اما وعده وزير علوم تحقق نيافت و نه تنها كوي دانشگاه تهران، بلكه خوابگاه‌هاي دانشگاه‌هاي ديگر در تهران و شهرستان نيز به دانشجويان تاكيد كرده‌اند بعد از پايان امتحانات در تاريخ ۲۰ خرداد، خوابگاه تعطيل مي‌شود.

مسوولان آموزش عالي در حالي دست به تعطيلي خوابگاه‌ها و حذف دو هفته حساس از تقويم آموزشي دانشگاه‌ها كردند كه دانشجويان زيادي همچنان درگير كارهاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي هستند و اين روزها استرس و فشار زيادي را بابت اين تصميم وزارت علوم متحمل مي‌شوند.

براساس اطلاعيه زمان فعاليت سلف‌هاي غذاخوري دانشجويي در دانشكده‌ها و خوابگاه‌هاي دانشگاه تهران نيز مطابق تقويم آموزشي تا پايان ۲۰ خرداد اعلام شده است و هچنين در ايام تابستان به علت عدم اختصاص يارانه مواد غذايي، امكان ارائه غذا وجود ندارد.

بر اساس تصميم مسوولان دانشگاه تهران، در صورتي كه دانشجويان براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود در ايام تعطيلات پايان ترم، نياز به اسكان داشتند، مي‌توانند براي اسكان در خوابگاه‌هاي خودگردان سطح شهر، مراجعه كنند. پيشنهاد اسكان در خوابگاه‌هاي سطح شهر به دانشجويان در حالي است كه جدا از مشكلات جابه‌جايي، هزينه اسكان در اين خوابگاه‌ها برحسب منطقه، امكانات و تعداد نفرات با اخذ پول‌پيش از دانشجويان بين ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ماهانه متغير است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)