سروده‌ای از هالو در وصف حال و روز کرونایی‌ هالو در بیمارستان
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)