گفتیم ال جی بی تی مخفف لزبین (زن همجنسگرا)، گی (مرد همجنسگرا)، بای‌سکشوال (فرد دوجنسگرا) و ترنس و خیلی از فعالین حقوق رنگین‌کمانی از  دوجنسگرایی به عنوان یک واژه کلی برای اشاره به افرادی که به بیش از یک جنس و جنسیت گرایش جنسی و یا عاطفی دارند استفاده می‌کنند اما افراد ممکن است خودشان از واژه‌های دیگری برای اشاره به گرایش جنسی‌ و یا عاطفی‌شان به بیش از یک جنس یا جنسیت استفاده کنند مثل پن‌سکشوال (همه‌جنسگرا) یا کوییر.  

 

همان طور که در ویدئوهای قبلی توضیح دادیم، گرایش جنسی و عاطفی درجات مختلفی دارند و هر کدام از این‌ها یک پیوستارند: 

 

پیوستار گرایش‌های جنسی (sexual orientation):

هیچ‌جنسگرا (asexual): شخصیی است که تمایل جنسی را تجربه نمی‌کند.
کم‌جنسگرا (graysexual): شخصیی است که تمایل جنسی را به ندرت تجربه می‌کند.
هیچ‌جنسگرای عاطفی (demisexual): شخصی است که تمایل جنسی رو بدون رابطه عمیق عاطفی تجربه نمی‌کند.

جنسی (sexual): شخصی است که تمایل جنسی را تجربه می‌کند. 

 

 پیوستار گرایش‌های عاطفی (romantic orientation): 

 

هیچ‌عاطفه‌گرا (aromatic): شخصی که تجربه گرایش عاطفی ندارد.

کم‌عاطفه‌گرا (grayromantic): شخصی که تمایل عاطفی را به ندرت تجربه می‌کند.
یا عاطفی (romantic): شخصی که تمایل عاطفی را تجربه می‌کند 

 

گرایش عاطفی هم مثل گرایش جنسی می‌تواند نسبت به افرادی با جنس یا جنسیت‌های مختلف باشد بنابراین یک فرد می‌توان هم‌عاطفه‌گرا، دگرعاطفه‌گرا، دوعاطفه‌گرا و همه‌عاطفه‌گرا باشد. 

 

گرایش جنسی و عاطفی می‌تواند بر هم دیگر منطبق باشند یا نباشند یعنی یک نفر ممکن است فقط به همجنس گرایش جنسی و عاطفی داشته باشد که این فرد هم‌جنسگرای هم‌عاطفه‌گراست. یک نفر که به همجنس گرایش جنسی دارد ممکن است اصلاً‌ میل عاطفی نداشته باشد یا خیلی کم میل عاطفی داشته باشد یا به جنس دیگری گرایش عاطفی داشته باشد. 

 

فرد دیگری ممکن است به بیش از یک جنس گرایش جنسی داشته باشد یعنی دوجنسگرا باشد اما فقط به جنس دیگر گرایش عاطفی داشته باشد. این به معنای سواستفاده گر بودن این فرد نیست. 

همان طور که دیدید، گرایش جنسی و عاطفی هر دو پیچیده هستند و در طول زمان هم تغییر می‌کنند همه افراد با هر گرایش جنسی و عاطفی‌ای تا زمانی که به رضایت دیگران احترام می‌گذارند و با صداقت با آن‌ها وارد رابطه جنسی و یا عاطفی می‌شوند باید مورد احترام باشند.

 

این نگاه منفی به دوجنسگراها در واقع یک جور همجنسگراهنجاری یا هومونورماتیویته است. 

 

همه جوامع امروزی دگرجنسگرا محور یا هترونورماتیو هستند. یعنی ارزش مسلط این است که یک فرد باید فقط به جنس دیگری گرایش جنسی و عاطفی داشته باشد و علاوه بر این باید با این فرد یک رابطه پایدار و طولانی داشته باشد و تشکیل خانواده دهد و بچه‌دار شود. 

در برخی از همجنسگراها هم در واقع نوعی همجنسگراهنجاری یا هومونورماتیویته وجود داره که تحت تاثیر فرهنگ دگرجنسگرامحور یا هترونورماتیو مسلط تاکید دارد که رابطه یک فرد همجنسگرا تنها در صورتی اخلاقیه که همراه به گرایش عاطفی باشه و منجر به یک رابطه پایدار و طولانی و تشکیل خانواده بشود. برخی از روان‌شناس‌ها همجنسگراهنجاری یا هومونورماتیوی رو ناشی از احساس گناه و شرم درونی شده این گروه از همجنسگراها می‌دانند. 

 

 دگرجنسگرامحوری یا هترونورماتیویته و همجنسگراهنجاری یا هومونورماتیویته منجر به تک‌جنسگراهنجاری می‌شود یعنی این نگاه که فقط دو گرایش جنسی وجود دارد و همه یا دگرجنسگرا هستند و یا همجنسگرا و هیچ کس نمی‌تواند به بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش جنسی و عاطفی داشته باشد و اگر کسی چنین ادعایی کرد، حتماً دروغگو و سواستفاده‌گر است. 

 

این ویدئو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کنید. فکر کنید که این ویدئو چه طور می‌تواند به همه ما  کمک کند که درک بهتری از سکسوالیته داشته باشیم و اول از همه خودمان و بعد هم‌دیگر را همانطور که هستیم دوست داشته باشیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)