\

در برابر سیاستهای اقتصادی حکومت و تعرض هر روزه به زندگی و معیشتمان ، در برابر بساط چپاول و فساد و رانت خواری و در برابر فقر، گرانی، بیکاری و تورم فزاینده که سفره ی ما را روز به روز کوچک تر و خالی تر میکند، 

ما مردم

در روزهای #یکشنبه و #چهارشنبه هر هفته
 ساعت ۱۰ شب

با کوبیدن بر قابلمه های خالی در بالکن و پشت بام خانه ها ، اعتراض خود را نسبت به این شرایط نشان داده و فریاد #ماگرسنه ایم سر خواهیم داد .

مردم! به جنبش اعتراضی #قابلمه_خالی بپیوندید.

#معیشت، منزلت ، حق مسلم ماست

@komitepaygiri

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)