رفتار وحشیانه نیروی انتظامی حکومت اسلامی در شکنجه و به قتل رساندن علنی مردم در خیابانها، اوج درماندگی و استیصال حکومتی است که به انتهای خط رسیده است. جز با خشونت و جنایت مأمورانش نمی‌تواند خودرا سرپا نگهدارد. این حکومتی است که وحشت زده به هر جا و هر کس حمله می برد، با قساوت و بی ‌رحمی می‌کشد. تا زنده بماند!

انتشار خبر هولناک هتک حرمت و شکنجه علنی «بهاره چشم‌براه» دختر جوانی به جرم دادخواهی توسط نیروی حراست پالایشگاه در آبادن، هزاران هزار بار در مدیای اجتماعی منتشر شده است. او را جهت اعتراف اجباری علیه خودش به تلویزیون می‌کشانند تا با خیال واهی ذهن جامعه را منحرف کنند، اما جامعه در مقابل درندگی جمهوری اسلامی به سرعت وا کنش نشان می‌دهد و با هزاران کامنت در مدیای  اجتماعی علیه این رفتار وحشیانه و علیه حکومت اعتراض می‌کند. بهاره سمبلی به نام “دختر خونین” آبادان می‌‌شود. دادستان عمومی و انقلاب آبادان که با خشم و افشاگری بی ‌امان مردم روبرو شده است تهدید می‌کند که: “افرادی که فیلم این حادثه را در فضای مجازی منتشر کرده اند به زودی دستگیر خواهند شد”.

جنایت زنجیره‌ای ایادی جمهوری اسلامی با کشتن مهرداد سپهری جوان ۲۷ ساله در شهرک حجت مشهد ادامه می‌یابد. روز شنبه سوم آبان مأموران انتظامی او را به میله‌ای در خیابان دست‌بند می‌زنند و بدون این که بتواند کوچک‌ترین مقاومتی بکند، مقابل چشم عابرین و اهالی محل با شوکر و پاشیدن اسپری فلفل به مدت ۴۵ دقیقه زجرکش ‌می‌کنند. به گزارش پزشکی قانونی آثار ضرب و جرح شدید در تمامی بدن او هویدا است. علی‌اکبر احمدی‌نژاد،‌ بازپرس پرونده قتل مهرداد سپهری با وقاحت بی مانندی می‌گوید: “مأمور پلیس برای ترساندن از شوکر استفاده کرده است. بعد از شوکر زدن،‌ فرد بدون هیچ اظهار درد و تالمی می‌نشیند”!

اما مردم خشمگین به درست، بی پناهی و مرگ مهرداد سپهری را با قتل رساندن آسیه پناهی‌ ۶۱ ساله در شهرک فدک کرمانشاه که مقابل مأموران برای ممانعت از تخریب آلونکش مقاومت می‌کرد، مقایسه می‌کنند.

بلافاصله بعد از مهرداد سپهری، محسن مین‌باشی ۳۷ ساله را در اسفراین بدون اینکه مسلح باشد و یا اقدامی علیه نیروی انتظامی کرده باشد با شلیک مستقیم دو گلوله در خیابان به قتل می‌رسانند.

اما تک تک این جنایات بلافاصله به مساله ای اجتماعی تبدیل میشود، وسیعا در مدیای اجتماعی منعکس میشود و حکومتیان را به غلط کردن می اندازد. ابراهیم رییسی، رییس قوه ‌قضاییه‌ حکومت در واکنش به قتل مهرداد سپهری و بی آبرو شدن بیشتر نیروی انتظامی میگوید: «‌یک حادثه نباید بهانه‌ای برای تضعیف پلیس شود. مراقب تحرکات دشمن باشیم که می خواهد با سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه ای رخ داده، جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل مخدوش کند». در آبادان احمد جهان نژادیان از مزدوران حکومت و سرپرست سابق حمل و نقل پالایشگاه که متهم اصلی پرونده بهاره چشم براه است، رسوا میشود و حکومت برای خارج کردن او از زیر ضرب بیشتر، یک مامور حراست را بازداشت میکند. همزمان تعدادی از وکلای ایرانی و غیر ایرانی اعلام میکنند که آماده اند وکالت بهاره را بعهده بگیرند و عده ای میگویند مخارج وکالت او را بعهده میگیرند. قربانیان جنایات حکومت در ابعادی توده ای و وسیع در مدیای اجتماعی بعنوان جرج فلویدهای ایران معرفی میشوند و به جمهوری اسلامی و اوباش جنایتکارش تودهنی میزنند.

خشونت و بیرحمی دستگاه قضایی که روز بروز ابعاد بیشتری بخود میگیرد، وحشت حکومتی را نشان میدهد که میداند مردم عزمشان برای بزیر کشیدن حکومت جرم شده است. نه این جنایات، نه دستگیری ها و محکومیت ها و نه گروه های ضربت محلات کمکی به حکومت نخواهد کرد. حکومتیان بهتر از هر کس میدانند که آبان های عظیم تری در راه است و سیل خشم مردم بنیان این حکومت را خواهد کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)