روز شنبه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ در شهر اشتوتگارت آلمان، در حمایت از #بهاره_چشم_براه، ملقب به #دختر_آبادانی و محکومیت ۴۱ سال خشونت سیستماتیک بر علیه زنان، آکسیون اعتراضی برگزار خواهیم کرد.

از فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و انسانهای آزاده می خواهیم که فعالانه تر در اعتراض به تجاوز جنسی یکی از مدیران دولتی جمهوری اسلامی به دختر آبادانی و ضرب و شتم او و همچنین محکوم کردن ظلم و ستم و خشونت علیه زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند به میدان بیایند و به این رفتار غیرانسانی اعتراض کنند.

دفاع از حقوق زنان، تنها مختص زنان نیست، وظیفه انسانی همه ماست.

دفاع از حقوق زنان، تنها مختص زنان نیست، وظیفه انسانی همه ماست.

زنان در هیچ کدام از کشورهای دنیا از آزار و اذیت و خشونت در امان نیستند.

اما خشونت علیه زنان در کشورهایی نظیر ایران، افغانستان، ترکیه، سوریه، عراق و سایر کشورهای اسلام زده ابعاد گسترده ای دارد.

در این کشورها تحت حاکمیت رژیم های دیکتاتوری فاسد، تجاوز جنسی، کتک زدن زنان، قتل های ناموسی، اسید پاشی، فروش دختران نوجوان، زن کشی، کودک همسری و سایر خشونت های سازمان دهی شده و همچنین محیط ناامن برای زندگی چه در سطح جامعه و چه در محیط خانواده به کابوسی وحشتناک برای زنان تبدیل شده و زندگی آنها را با خطرات جدی مواجه کرده است.

ازین رو دفاع از حقوق زنان، دفاع از انسانیت و کرامت انسانهاست و ما از همه دعوت می کنیم که در این تظاهرات، هرچه باشکوه تر شرکت کنند و صدای حق خواهی زنان باشند.

 

🔴#Stuttgart, Marstallstraße Ecke Königstraße , Samstag – 31.10.2020, 15:00 – 17:30

شرکت در آکسیون برای همگان آزاد می باشد. شماره های تماس جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر:
۰۱۷۶۲۰۵۷۶۷۴۷ – ۰۱۵۲۱۳۳۰۲۵۹۷

 

” من یک زن هستم و زیر قوانین زن ستیزانه نمی توانم نفس بکشم! “

#Deutschland

#Women #Iran #Afghanistan

#Stop_Violence_Against_Women

#ایران

#افغانستان

#زن

#قتل_های_ناموسی

#زن_کشی

#تجاوزجنسی

#آزارجنسی

#شکنجه_زنان

#زن_کالا_نیست

#اسید_پاشی

#تجاوز_جنسی

#کودک_همسری

#زنان_کالای_جنسی_نیستند

#من_یک_زنم

#زنان_را_دریابیم

#من_یک_انسان_هستم

#زنده_باد_جنبش_رهایی_زنان
#خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید

#خشونت_سازمان_دهی_شده_حکومتی_علیه_زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)