اعتصاب نفتگران در شرکتهای پتروپالایش فازهای ١٣ و ١۴.

ما کارگران نفت پیگیر مطالباتمان هستیم.

به خلف وعده ها اعتراض اعتراض داریم.

از جمله بیش از یک هفته است که کارگران پایپینگ و جوشکاری نفت در شرکتهای پتروپالایش فازهای ١٣ و ١۴ و بندر صادراتی تمبک دست به اعتصاب زده و محل کارشان را ترک کرده اند.

اعتراض این کارگران به سطح پایین دستمزدها، عملی نشدن وعده های داده شده و عدم اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی کار در مقابله به بیماری خطرناک کرونا است.

در برابر این حرکت پیمانکاران دوباره سراسیمه از ترس گسترش اعتراض به وعده و وعید جلو آمده و کارگران را به خاتمه اعتصاب فراخوانده اند.

اما ما کارگران دیگر به این وعده ها اعتمادی نداریم و اعتصاب ادامه دارد. ب

دین ترتیب ما نفتگران با اعتراضاتمان در عسلویه، در پارس جنوبی و پتروپالایش کنگان، در پتروشیمی های رازی و دهلران، در پالایشگاه پارسیان لامرد و … دور جدیدی از اعتراضاتمان را آغاز کرده و شمارمان هزاران نفر میشود.

ما صدای اعتراض هزاران هزار کارگر نفت هستیم که در اعتراض می جوشد و از همه گروههای مدیای اجتماعی میخواهیم که با اطلاع رسانی های خود صدای ما را وسیعا انعکاس دهند.

از همکارانمان در دیگر مراکز نفت میخواهیم که صدای اعتراض خود را وسیعا رسانه ای کنند.

پیمانکاران در همدستی با حراست طی سالهای سال در مراکز نفتی فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده و تلاش میکند جلوی انعکاس اخبار هر اعتراضی را بگیرند.

ما با اعتصاباتمان و با اعتراضاتمان حصارهایی که برای مان گذاشته شده است را شکسته ایم.

با پخش وسیع اخبار نفت ما را در رساندن صدای اعتراضمان به جامعه و به همکارانمان یاری دهید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)