نقاش خودآموخته‌ی دهر

نقاش خودآموخته‌ی دهر

                     همان پاییز است

هر برگ که می کشد

                    چه روح انگیز است

او مربی ون گوگ و

                      ماتیس و سزان

در پرورش پیرو حس و رنگ

                      حاصل خیز است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)