طبق خبر رسیده مهران رئوف از فعالین کارگری شبانگاه ۲۵ مهرماه پس از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی ایشان در تهران بازداشت شد. ماموران پس از تجسس خانه، کلیه کتاب ها و دیگر وسایل شخصی از جمله کامپیوتر و موبایل متعلق به مهران رئوف را ضبط کردند و سپس او را به همراه وسایل ضبظ شده به دادسرای اوین منتقل کردند. تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت مهران رئوف وعلت بازداشت او در دست نیست.

همچنین بنا بر گزارش ها در نیمه های همان شب ( ۲۵ مهر) ماموران امنیتی به خانه الهام صمیمی فعال دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران هجوم بردند و کتاب ها، لوازم شخصی و وسایل الکترونیکی شامل موبایل و لپ تاپ وی و دیگر افراد ساکن در منزل ازجمله وسایل بستگان و مهمان های ایشان را ضبط کردند و با خود بردند. ماموران درجریان یورش، این فعال دانشجویی را به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید کردند.

یورش به منازل مسکونی این فعالین و بازداشت مهران رئوف، ضبط وسایل شخصی ایشان و نیز ضبط وسایل از منزل الهام صمیمی و تهدید ایشان پس از آن صورت می گیرد که ماموران امنیتی  در یورش دیگر در ۱۵ مهرماه، پنج نفر از فعالین کارگری و اجتماعی را دستگیر کردند.  طی آن  یورش، شبنم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، الوار قلی وند، ندا پیر خضرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری از فعالین کارگری و اجتماعی در منازل شخصی خود  در تهران توسط ماموران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از علت بازداشت این فعالین، اتهام نسبت داده شده به آنها و محل نگهداری آنان نیز اطلاعی در دست نیست؛  بجز اینکه شبنم آشوری که به شدت بیمار است توانسته به خانواده خبر دهد که در زندان اوین  بسر می برد.

اتحاد بین المللی یک بار دیگر تداوم بازداشت ها و بگیر و ببند های فعالین کارگری، اجتماعی و  سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدن قید شرط همه این فعالین از زندانهاست. ما همچنان به کمپین های کارگری و بین المللی خود برای افشای سرکوب گرهای این رژیم و جلب همبستگی بین المللی  برای رهایی این فعالین در بند ادامه می دهیم .

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۸ اکتبر ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)