کسانی که شادی و آزادی را از مردم ایران ربوده اند و این کشور را با مشتی مداح و نوحه خوان به ماتم سرا تبدیل کرده اند، خوشحال نباشند که محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران نماند تا در فردای آزادی ایران، سرود پیروزی مردم را بخواندجسم خاکی او از میان ما رفت، اما صدای آواز و آزادی خواهی و تعهد هنری او نسبت به مردم و فرهنگ ایران زمین که ۴۱ سال لگدکوب جهل و جنایت حکومت اسلامی شده است، هم چنان با ما زنده خواهد ماندآری شجریان نیز در کنار مفاخر بزرگ علم و هنر ایران آرمید، اما صدای دلپذیر او در خانه های ایرانیان هم چنان طنین افکن خواهد بودصدائی که ازخون جوانان” خواند و صدائی که از درد مشترک مردم سخن گفت و مردم را برای ریشه کن کردن این درد مشترک به اتحاد و همبستگی فراخواندهمراه شو عزیز، تنها نمان به درد، کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود….

ما نهادهای فرهنگی، هنری و حقوق بشری، درگذشت هنرمند عزیز و محبوب کشورمان را به مردم ایران، به خانواده محترم شجریان و جامعه هنری – مردمی ایران تسلیت می گوئیم و امیدواریم که مردم نیز او را به بهترین شکل ممکن همراهی و بدرقه کنند و به حکومت اجازه ندهند که مراسم گرامی داشت او را به مراسم حکومتی بدل کنند. هم چنین امیدواریم که هنرمندان آزادی خواه و متعهد ایران نیز، راه شجریان که راه مردم دوستی و آزادی خواهی به ویژه پس از اعتراضات مردم در سال ۱۳۸۸ بود را ادامه دهند.

آوازش و یادش در دل های ما زنده و گرامی است!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاها:

۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس

۷ – بنیاد اسماعیل خویی

۸ – مادران پارک لاله – ایران

۹ – مادران پارک لاله – دورتموند

۱۰– حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۱– حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲– شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳– شبکه نه به جمهوری اسلامی – اسلو

۱۴– شبکه نه به جمهوری اسلامی – استکهلم

۱۵– شبکه نه به جمهوری اسلامی – پاریس

۱۶– شبکه نه به جمهوری اسلامی – لندن

۱۷– شبکه نه به جمهوری اسلامی – تورونتو

۱۸– شبکه نه به جمهوری اسلامی – مونترال

۱۹– شبکه نه به جمهوری اسلامی – لوس آنجلس

۲۰– شبکه نه به جمهوری اسلامی – جنوب کالیفرنیا

۲۱– شبکه نه به جمهوری اسلامی – شمال کالیفرنیا

۲۲– شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۳– شورای هماهنگی کارزار جهانی دادخواهی و مبارزه برای آزادی

زندانیان سیاسی – عقیدتی ایران

۲۴– فدراسیون اروپرس

۲۵– کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۶– کمیته دفاع از حقوق بشر (هجا )

۲۷– کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۸– کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۹– کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳۰– مادران صلح مونترال

۳۱– نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۳۲– همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۳۳– همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)