کژوان الماسی (زارع) بر اثر شلیک مستقیم گلوله ماموران در تهران کشته شد.
کژوان الماسی (زارع) فرزند اقبال اهل سنندج پنجشنبه شب توسط ماموران جنایت کار رژیم در جریان تجمع برای درگذشت شجریان در تهران به دلیل شعار مرگ بر دیکتاتور هدف گلوله مستقیم قرار گرفته و جانش را از دست داده است.

کژوان گیان رفتنت را باور نمی کنیم, همه دغداریم.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)