شجریان؛ صدایی در قلب ها
موسیقی درمان روح های ناآرام و مذهب دل هاست؛
و صدا و موسیقی محمد رضا شجریان از اسطوره های آن؛
که صدای قلب ها شد.
نامش به نیکی یاد باد
مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه ترکن…
ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانه ام داده بر باد…
هفده مهر نود و نه
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)