آستین، بالا بزن ،جنجال شو، بیدار کن
ناکسان را سرنگون ساز و زبون و خوار کن
روز و شب، همراه باش با برترین_ دوستان
بهر  دفع_  دشمنان_  نابکار ، پیکار کن
کاخ ظالم را بیفکن، واژگون بر روی خاک
راه_ شاد مردمان را ، رهرویی هموار کن
عهد و دوران_ نوینی ، این زمان ، بر پا نما
از  برای_   نیکی  و  آزادگی  ، اصرار کن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)