در گفتگوی سیاسی هفته ، علی دماوندی با باقر ابراهیم زاده -در باره اعدام نوید افکاری، خاک سپاری این قهرمان کشتی و کارگر جوان وواکنشهای مردم در این باره ، کارزارهای بین المللی و خصوصا کارزار ۳۱ گروه و نهاد در کشورهای مختلف جهان وبرنامه های آینده نهادهای چپ وترقیخواه در رابطه با تشدید سرکوب وامکان وقوع اعدامهای تازه خصوصا در رابطه با ۳۰ نفر از بازداشت شده کان شورشهای دوسال گذشته گفتگو کرده است.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)