این نوشتار در تاًئید و تکذیب هیچ جریان یا شخصی نیست
سعید سلطان پور ،
شاعر و نمایش نامه نویس چپ گرا در زندان شاه با لاجوردی هنگام پهن کردن لباسش به روی بند رخت بر سر نجس و پاک بودن کمونیست ها بحثش میشود و این کینه تا بعد از انقلاب ادامه میابد ،، سعید سلطان پور چند مدت بعد از انقلاب و در شب عقد کنانش در تاریخ ٢٧ فروردین ١٣۶٠ دستگیر شد .
سلطانپور هیچگاه محاکمه نشد و در تاریخ ٣١ خرداد ١٣۶٠ تیرباران شد
در مورد علت تیرباران سلطانپور ،، لاجوردى در تاریخ دوم تیر ماه ١٣۶٠ در تلوزیون چنین گفت:
” سعید سلطانپور در چندین قتل شرکت داشته و جنایات فجیعى در کردستان مرتکب شده و رهبر چریک های فدائی اقلیت بوده!!!”
سعید سلطانپور هیچ گاه رهبر چریک هاى فدائى نبود و هیچگاه معلوم نشد او چه کسانى را کشته .
شکراله پاکنژاد
زندانی سیاسی با گرایش مارکسیست که
به گواه اکثر زندانیان دوران شاه شخصى آرام و متین و خوش خلق بود که مورد احترام تمام طیف هاى زندانی أعم از روحانیون زندانى، مجاهدین خلق، مارکسیست و کمونیست ها بود
دفاعیات پاکنژاد در دادگاه مبناى پایدارى بسیارى از زندانیان شده بود و این تأثیر تا حدى بود که شخص محمد رضا شاه از در أوج عصبانیت از او با عنوان “نجس نژاد” نام برده بود.
پاک نژاد در تیر ماه ١٣۶٠ دستگیر و در بیست و هشتم آذر ١٣۶٠ تیرباران شد.
لاجوردى بعد از تیرباران پاکنژاد گفت :
” اون که شاه گفت نجس نژاده ، ما کشتیم”
آیت الله حسن لاهوتى اشکورى
از نزدیکترین یاران آیت الله خمینى در دوران قبل از انقلاب که در تصویر تاریخى و معروف ورود ایشان در پله کان هواپیماى ایرفرانس به همراه ایشان دیده میشود
پس اوج گرفتن درگیرى هاى مسلحانه از طرف سازمان مجاهدین خلق ، وحید لاهوتى پسر آیت الله لاهوتى دستگیر میشود که چندین بار با پیگیرى آیت الله لاهوتى راه بجائى نمیبرد
چند روز بعد آیت الله لاهوتى با حکم لاجوردى دستگیر میشود، فاطمه هاشمى با پیگیرى خبر را به آیت الله خمینى میرساند که ایشان خواستار آزادى سریع آیت الله لاهوتى میشوند اما با پیگیرى (چند ساعت پس از دستگیرى) اعلام میشود ایشان سکته کرده و به بیمارستان منتقل شده و در تماس با بیمارستان اعلام میشود ایشان فوت کرده اند .
در مصاحبه خانواده لاهوتى با نشریه شهروند امروز شماره هفتاد گفتند که ، طبق گزارش پزشک قانونى در معده ایشان اثر سم استریکتین مشاهده شده .
محمد رضا سعادتى
محمد رضا سعادتى (سید سیکو) از چهار نفر اعضاى اصلى سازمان مجاهدین خلق بود و اعتقادى به رویاروئی مسلحانه با نظام نداشت و همانطور که پیشتر گفته شد این نگرش در نامه او به مادر رضائی ها مستتر است (همچنین در وصیتنامه اش) ، ترور کچوئى بهانه اى شد براى اعدام سعادتى ، شهید رجائى به دیدار آیت الله خمینى میرود و اعلام میکند سعادتى آماده همکارى است و نباید اعدام شود چون با آزادى او امکان ریزش در سازمان با توجه به مشى فکریش زیاد است، آیت الله خمینى موافقت میکند و نامه لغو اعدام را به رئیس قوه قضائیه مینویسد ، رجائى که خط فکرى تیم لاجوردى را به واسطه هم بند بودن در زندان میشناسد، اسرار به تسریع ابلاغ حکم میکند ، حکم با پیک به زندان فرستاده میشود، لاحوردى به مدت ٢۴ ساعت از دسترس خارج و تلفن هاى زندان قطع میشود و پس از ٢۴ ساعت با دریافت حکم اعلام میکند که سعادتى دیروز اعدام شد .
بعدها و در جریان دستگیرى سعید شاهسوندى ، حجت الاسلام خامنه اى (رئیس جمهور وقت) در مورد عدم اعدام شاهسوندى طَی نامه اى مینویسد (مبادا اشتباه سعادتى تکرار شود)
حسین احمدى روحانى
روحانى پس از سازمان جدا شده و به سازمان پیکار بود ، حسین روحانى در زندان جزو توابین گروه هاى چپ محسوب میشد و در زمان اعلام قیام مسلحانه هم جزو سازمان نبود .
روحانى در سال ١٣۶٠ دستگیر و به اعدام محکوم شد
حسن احمدى روحانى بعد از تواب شدن در شماسائی و دستگیرى تعدادى از اعضاى سازمان مجاهدین و سازمان پیکار نقش پر رنگى داشت .
اما کم بیش همان جریان سعادتى در مورد روحانى به اجرا درامد،
حکم روحانى از اعدام به ابد تغییر یافته بود که طى چهل و هشت ساعت بعد از تغییر حکم و قبل از ابلاغ حکم در سال ١٣۶٣ اعدام شد.
خلیلی
 
 

اسدالله لاجورى دژخیم یا منتقم (قسمت اول)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)