هنگامی که از سرویس ناشناسی در اینترنت استفاده می‌کنید، به جهت اینکه اطلاعات‌تان را تا جایی که می‌شود مخفی نگاه دارید، خیلی مهم است که مطمئن شوید تمام ترافیکی که از سمت شما نشات می‌گیرد، از شبکه ناشناسی عبور داده شود. اگر هر ترافیکی خارج از این شبکه نشت پیدا کند، هر کسی که ترافیک شما را مانیتور می‌کند می‌تواند فعالیت شما را ببیند. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که نشت DNS چیست و چگونه میتوانیم آن را رفع کنیم؟

ادامه این مطلب را با کلیک روی لینک زیر مطالعه کنید:

نشت DNS چیست و چگونه آن را رفع کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)