کارگران معدن زغال سنگ جلیلی پس از تجمع مقابل فرمانداری مطالبات خود را بصورت کتبی اعلام نمودند؛ که مواد آن به شرح زیر است:

۱- اجرای دقیق کارشناسی شده‌ی طرح طبقه‌بندی مشاغل
۲- پرداخت مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی از سال ۱۳۹۶ تاکنون
۳- لباس کار، کفش کار، لوازم بهداشتی، صابون و حوله دوبار در سال
۴- برگ مرخصی کتبی استفاده از مرخصی، ماهی سه روز در مشاغل سخت و زیان‌آور
۵- سرویس پول شام شیفت شب و حذف شب‌کاری
۶- نمونه قرارداد کار طبق ماده ۷ و ۱۰ قانون کار
۷- استفاده از نیروی آموزش دیده جهت امدادونجات پرسنل و جعبه کمک های اولیه داخل معدن
۸- وضعیت بهداشتی نامناسب، سرویس و حمام
۹- معرفی کارگر به بهداشت برای صحت سلامتی و تندرستی کارگر طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی
۱۰- واریزی بیمه به تامین اجتماعی
۱۱- در خواست بازرس و کارشناس کار بر صلاحیت معدن از معدن
۱۲- در خواست بازرسی بهداشت محیط از محل کار
۱۲- در خواست فیش حقوقی قبل از حقوق و بازدید هر روزه‌ی کاردکس
۱۳- به علت شیوع کرونا فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار (یک روز کار یک روز استراحت) مانند شرکت زغال سنگ سامان
و در آخر یکی از مهم‌ترین خواسته هایشان
۱۴- لغو توافق بین شرکت سامان و جلیلی در خصوص بکارگیری نکردن از نیروهای همدیگر
بوده است.
کارگران بنا برملاحضاتی از فردا تجمع نمی‌کنند و تا تحقق خواسته‌هایشان اعتصاب را ادامه می‌دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)