ساسان امجدی – عباس معروفی، همان عضو سابق کانون نویسندگان ایران، همان منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران، همان نویسنده معروف “سمفونی مردگان”، “فریدون سه پسر داشت”، همان روشنفکر معروف می گوید با لگد بزنید توی دهان رضا براهنی. آخر رضا براهنی گفته بود: “کسی که زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی ایران بشناسد، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر محکوم است.”

به خاطر همین، او از پیروانش می خواهد که با لگد توی دهانش بزنند.

من این کامنت را برای او نوشتم، او من را هم از لیست دوستانش حذف کرد. فاشیست های بالقوەایی که تا دژخیم شدن، تلنگری می خواهند و بس!

معروفی من را به خاطر این کامنت از لیست دوستانش حذف کرد:

آقای معروفی، هشتصد سال پیش زبان من کورد اما فارسی نبود. یعنی با لگد توی دهن ما هم می زنید، اگر بگوییم بساط این زبان رسمی و هویت رسمی و گفتمان رسمی را جمع کنید؟ آقا بگذارید ذهنیت ما از شما معطوف به همان “سمفونی مردگان” و “فریدون سه پسر داشت” باشد. امیدوارم این موضع تند، بیشتر از خاطرات نه چندان زیبایتان نسبت به کانون نویسندگان ایران نشات گرفته باشد تا دیدگاه و نگرش واقعی تان نسبت به زبان و هویت!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com