🔹هم راه کارگران: کمپین حفاظت از جان فرزندان با انتشار متنی خواستار حمایت از مطالبه خود شده است. این کمپین آورده است: «یکی از مواردی که درکمپین مورد توجه می باشد، جمع آوری امضاء همراهان مبنی بر درخواست تعطیلی مدارس در شرایطی که هیچ نقطه ای از کشور در وضعیت سفید قرار ندارد می باشد،

🔹بنابراین دوستانی که مایلند اسامی خودرا برای امضای درخواست تعطیلی مدارس تا اطلاع ثانوی وبهبود شرایط اعلام نمایند.»

🔹طی روز گذشته تا امروز بیش الز ۱۳۰ نفر حمایت خود را تعطیلی مدارس اعلام کرده اند. شما هم می توانید برای مشاهده اسامی امضاکنندگان و گذاشتن امضای خود در گروه کمپین به لینک زیر کلیک کنید:

@farzandamrabemadresenemiferestam

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)